Quinten Buijsse

Verstenend Landschap

Verstenend Landschap - Over de verstedelijking van het landschap Verstedelijking is een verschijnsel wat met bebouwing het land en het water opslokt als gevolg van bevolkingsgroei. Het komt overal ter wereld voor. Het Nederlandse landschap is uniek omdat het in de loop der eeuwen gemaakt is door mensen. Een combinatie van natuurlijke processen en menselijke ingrepen hebben het gevormd tot wat het nu is. Ik reis door Nederland op zoek naar de voortdurende verstedelijking. De ruimte in ons land is niet overvloedig, desondanks gaat men ongestoord verder met bouwen. Ons land is klein en ons inwoneraantal hoog en ik zie dat alles steeds dichter op elkaar komt te zitten. De overgangsgebieden van stad in land verplaatsen zich voortdurend. Het lijkt alsof er geen grenzen bestaan. Ik heb vastgelegd wat voortdurend verandert.