Quinten Buijsse

Hedwige Prosper

Over de Hertogin-Hedwigepolder en de Prosperpolder ofwel de ontpoldering in Zeeland en Vlaanderen. About the Hertogin-Hedwigepolder and the Prosperpolder or the "de-polder-ing" in Zeeland and Flanders