Quinten Buijsse

AquaCultuur

Aquacultuur is het kweken van schaaldieren, schelpdieren, vissen en zilte gewassen. Vier multidisciplinaire ontwerpteams onderzoeken en visualiseren de toekomst van "Aquacultuur" en de invloeden daarvan. Op deze manier willen wij die nieuwe culturen boven water krijgen, en voor een breed publiek inzichtelijk maken wat er al gaande is en wat de mogelijke gevolgen van de verschillende aquaculturen zijn. Aquaculture is the farming of crustaceans, mollusks, fish and aquatic plants. Four multidisciplinary design teams explore and visualize the future of "Water Culture" and its effects. In this way we want to get these new cultures on the surface, and make clear what is the current status and what are the possible consequences of various aqua cultures to the public.